Čo?


STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1. Cieľom združenia je:
- podpora a pomoc sociálne slabším skupinám
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
- využívanie kanisterapie na liečbu mentálnych postihov detí a geriatrikov
- získavanie finančných a materiálnych darov na uskutočňovanie cieľov OZ
- spolupráca s OZ a organizáciami podobného zamerania, útulkami a karanténnymi stanicami
- organizácia rehabilitačno- rekreačných pobytov pre deti zo sociálne slabších rodín a detských domov
- vyvíjanie činností k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov a príspevkov pre činnosť OZ